T.C. NİĞDE VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

Vaaz ve İrşad Programları
2018-4. DÖNEM VAAZ İRŞAD PROGRAMI
Yayın Tarihi: 8.10.2018
Yayın Tarihi: 6.10.2017
Yayın Tarihi: 31.03.2017
2017 1.Dönem Vaaz İrşad Programı
Yayın Tarihi: 28.12.2016
Özel Vaaz İrşat Programı
Yayın Tarihi: 3.11.2016
2016 4.Dönem Vaaz İrşat Programı
Yayın Tarihi: 7.10.2016
2016 3.Dönem Vaaz İrşat Programı
Yayın Tarihi: 1.07.2016
2016 Ramazan Ayı Öğle Ve Teravih Öncesi Vaaz Programı
Yayın Tarihi: 6.06.2016
Yayın Tarihi: 14.03.2016