11.11.2020

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlatmak, halkımızın camiler ile daha sık ve olumlu bir ilişki kurmasına vesile olmak amacıyla 1986 yılından itibaren her yıl 01-07 Ekim tarihleri arasını “Camiler Haftası" olarak kutlamaktadır.

            2003 yılında din hizmetinin önemli bir parçası olan din görevlilerinin de hatırlanmasına vesile olmak amacıyla haftanın ismi “Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak değiştirilmiş, etkinliklerinin çeşitliliği artırılmış, içeriği zenginleştirilmiş ve ülke genelinde açılış merasimleri düzenlenmeye başlamıştır. Camilerde kütüphane oluşturulması, konferans ve paneller, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik etkinlikler, camilerin onarım ve temizliği, organ ve kan bağışı kampanyaları, ödüllü şiir ve kompozisyon yarışmaları, radyo ve TV programları, spor aktiviteleri hafta münasebetiyle gerçekleştirilen faaliyetler arasında sıralanabilir. Bunlara ek olarak hafta içerisinde hayırsever vatandaşlara Başkanlığımızca plaket verilmekte, personelimiz arasında yarışmalar düzenlenmekte,  haftaya özel hutbe okunmakta, vaazlar verilmekte, Kur'an-ı Kerim ve mevlit programları tertip edilmektedir. Başkanlığımıza bağlı yurt dışı teşkilatında da hafta vesilesiyle benzer etkinlikler düzenlenmektedir.

            2011 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl toplumsal ihtiyaç ve beklentiler dikkate alınarak bir konu tema olarak belirlenmeye başlanmış, belirlenen bu tema ekseninde hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Camiler ve Din Görevlileri Haftası; 2011 yılında “Cami ve Çocuk", 2012 yılında “Cami ve Engelli", 2013 yılında “Cami-Kadın ve Aile", 2014 yılında "Cami ve Gençlik", 2015 yılında "Cami ve Namazla Arınma", 2016 yılında “Cami ve Kitap", 2017 yılında “Cami, Şehir ve Medeniyet", 2018 yılında "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler", 2019 yılında "Cami ve Hayat", 2020 yılında “Cami ve İlim” ana teması ekseninde etkinliklerle kutlanmıştır. Belirlenen konular ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmakta ve çalışmalara devam edilmektedir.

Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerle İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurularak camilerin ilim, bilgi ve birlik mekânı olduğuna dikkat çekilmekte, insanlar caminin manevi ikliminde buluşmaya davet edilmekte, camiyi dînî, ilmî ve toplumsal yönü ile hayatın merkezine taşımanın önemi üzerinde durularak, camilerimizin tarihte yüklendikleri misyonun tekrar canlandırılmasına katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.

camilerhaftasi.diyanet.gov.tr/