25.03.2021

Kitap Oku-Yorum Projesi

Başkanlığımız, din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesini din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir. Bu kapsamda din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2021 Yılı Eylem Planı çerçevesinde ülke genelinde kitap okuma projesinin başlatılması kararlaştırılmıştır. Proje çerçevesinde 12 ay süreli okuma grupları oluşturularak din görevlilerinin her ay için belirlenen kitap ve dergiyi okumaları ve akabinde müzakere için bir araya gelerek değerlendirmeleri sağlanacaktır.

Not;

-Ekli okuma listesinde yer alan kitaplardan birer takım bütün cami kitaplıkları/kütüphaneleri için mahalli imkanlar çerçevesinde temin edilecektir.

-Başkanlığımızca önümüzdeki süreçte icra edilecek sınav ve mülakatlarda proje kapsamında okunacak kitapların içeriğinden soru sorulması planlanmaktadır.