17.09.2021

Aşere -Takrib Kursu Sınav Duyurusu

Başkanlığımızca Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında görevli personelin özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere-Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde "Aşere -Takrib Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlenecektir. Söz konusu kursa erkek görevliler arasından sözlü sınav usulüyle 24 kursiyer alınacaktır. Sözlü sınav tarihi müracaatlar alındıktan sonra Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

 

I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

Son başvuru tarihi olan 24 Eylül 2021 itibarıyla; Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü Maddesinin (A) bendi statüsünde Din Hizmetleri Sınıfında kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak, Hafız olmak, Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak, Halen uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak, Kurs süresince askerlikle ilişiği bulunmamak, Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli ihtisas kursiyeri ya da ihtisas mezunu olmamak, Son 3 yıl içerisinde kınama ve üzeri disiplin cezası almamış olmak, 01 Ocak 1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak.

 

II. BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ, SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT ve DUYURULAR ve DİĞER HUSUSLAR

A. BAŞVURU

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 15 Eylül 2021- 24 Eylül 2021 tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sınav" yapacaklardır. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.55'den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.

 

B. SINAV İŞLEMLERİ

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sınava gelirken; T.C. kimlik no'sunun yer aldığı belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilk 24 personel kursa alınacaktır.

 

C. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sınav" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

 

D. DİĞER HUSUSLAR:

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir. Sınav ve sınav sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı işlemlerle ilgilidir. Bundan sonraki sınavlar için müktesep teşkil etmeyecektir. Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, kursa alınacakları Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü kadrosuna tayin edileceklerdir. Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.

 

E. SINAV KONULARI

Kur'an-ı Kerim,

Meal ve Tecvit,

Arapça,

Temel İslam Bilimleri,

Genel Kültür.

 

F. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde duyuruda belirtilen "Yazışma Adresi"ne yapılacaktır. İtirazlar, en geç 10 (on) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.