T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Niğde Müftülüğü

25.10.2018

Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım alımı

T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

Sayı       : 53853228/903.02- 2187                                                                   24.10.2018                 

Konu     : Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım

                Sözlü Sınav İlanı

 

D U Y U R U

 

İlgi         a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

              b) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

              c) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

            İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde İmam Hatip veya Müezzin Kayyım olarak görev yapmakta iken askerlik, yurtdışı görevi, ücretsiz izin, hastalık, görevden uzaklaştırma ve geçici görevlendirme gibi çeşitli sebeplerle görevinden ayrılan cami görevlilerinin yerine, 657 sayılı kanunun değişik 86 ncı maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesine göre vekâleten atama için sözlü sınav yapılacaktır.

 • SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
 3. Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
 4. Vekil Müezzin-Kayyımlık için; hafız olup, en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 5. 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
 6. İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mâni bir engeli bulunmamak.
 7. Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip, Vekil Müezzin-Kayyım veya Sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.
 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Ek-1 Form dilekçe (İl Müftülüğümüzden/ilan ekinden temin edilebilecektir)
 2. 2016 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi
 3. Vesikalık fotoğraf. (1 adet)
 • BAŞVURU İŞLEMLERİ
 1. Başvuru yapmak isteyenler, yukarda belirtilen belgelerle birlikte 24.10.2018–07.11.2018 tarihleri mesai saatleri arasında İl Müftülüğüne şahsen, posta veya faks yoluyla (sınava gelirken istenen tüm belgelerin asıllarını getirmek kaydıyla) müracaat edebileceklerdir.
 2. Belgeleri eksik olan, şartları taşımayan veya belirtilen tarihler dışında başvuru yapan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • SINAV İŞLEMLERİ
 1. Adaylar, sınava gelirken T.C. No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport veya ehliyet) birini yanlarında bulunduracaklardır.
 2. İlan edilen tarih ve saatte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 • SINAV KONULARI
 1. Kur'an-ı Kerim (70 puan)
 2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan)
 3. Ezan ve ikamet (10 puan)
 • SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ
 1. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün  http://nigde.diyanet.gov.tr  web adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Yapılacak olan sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak olup, sıralama işlemi başarı puanına göre yapılacaktır.
 3. Puanların eşit olması halinde; 2016 KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanında eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre başarı sıralaması yapılacaktır.
 4. Yerleştirmeler, ilimiz genelinde Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım ihtiyacı olması halinde başarı sırasına göre yapılacaktır.
 • SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER
 1. Ek-1 Form dilekçe (İl Müftülüğümüzden/ilan ekinden temin edilecek)
 2. 2016 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi
 3. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 4. Diploma aslı ve fotokopisi
 5. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 6. Hafız olanlar için; hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi
 7. Askerlik durum belgesi
 8. Adli sicil kaydı (Resmi Kurum için)
 • DİĞER HUSUSLAR
 1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verdiği ve beyanda bulunduğu tespit edilenler ile haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturması sonucu, olumsuz gelen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
 2. Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün resmî internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak olup, adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
 3. Yapılacak olan bu sınav; ikinci bir sınav ilanına kadar geçerlidir.
 4. Yerleştirme sırası gelen adaya dilekçesinde belirttiği telefon numarasından ulaşılacak olup, kendisi arandığı halde cevap vermediği/ulaşılamadığı veya teklif edilen yeri kabul etmediği takdirde haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

 

 

 

İlk Müracaat Tarihi          :    24.10.2018 Çarşamba– 08.30

Son Müracaat Tarihi         :    07.11.2018 Çarşamba– 17.00

Sınav Tarihi ve Yeri           Web sitemizden veya SMS yoluyla adaylara daha sonra bildirilecektir.

 

Alaaddin GÜRPINAR
İl Müftüsü