01.03.2019

Müftülüğümüzce Temel Aile Bilinci Eğitimleri Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığımız ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumumuza dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapmaktadır. Aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin manevi destekle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar planlamaktadır.

Toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme ve verdiği mesajların etkilerini gözlemleyebilme imkânına sahip Kur’an kursu öğreticilerinin kendileri ve ailelerinden başlayarak model olma misyonuna katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda İl ve İlçe Müftülükleri bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Büroları, aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında, ailenin manevi destekle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu bağlamda; Müftülüğümüzce il merkez, kasaba ve köyleri ile İlçelerde görev yapan tüm Kur’an kursu öğreticilerine yönelik 13-28 Şubat 2019 tarihleri arasında üç grup halinde “Temel Aile Bilinci Eğitimi” düzenledi.

“Temel Aile Bilinci Eğitimi” kapsamında eğitime katılan kursiyerlere Müftülüğümüz vaizi Hatice Tosuner tarafından;

Ailem ve Ben, Ailemde Bir Çocuk Var, Ailemde Bir Genç Var, Ailemde Bir Yaşlı Var, Ailemde, Bir Engelli Var, Akrabalarım Var, Ailemin İletişim Dili, Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum, Ailemi Bağımlılıktan Koruyorum, Ailemde Merhamet İstiyorum, Ailem Dağılmasın ve Ailede İffet ve Mahremiyet başlıkları altında sunumlar yapıldı.

Temel Aile Bilinci Eğitimine katılan Kur’an kursu öğreticilerine “Katılım Belgesi” verildi.